De afbeeldingen op deze pagina tonen een wapenschild waarvan wordt aangenomen dat het het familiewapen van de familie Kentie is.

Een van de foto's stelt een stoel voor. Het achterpaneel, waarin het familiewapen is gegraveerd, maakt mogelijk deel uit van een voormalige familiebank in de kerk van Woudrichem. Het is niet bekend wie de opdracht heeft gegeven om die bank of stoel te maken.

Ook is niet bekend wanneer dit familiewapen is ontworpen en in wie daar opdracht toe heeft gegeven.

Het is duidelijk dat de oorsprong van de familie Kentie in Schotland ligt en mogelijk verwant is aan de McKenzie-clan. Dit maakt het bestaan van een familiewapen onwaarschijnlijk, in Schotland is er immers geen wapen voor een familie, alleen personen met een adellijke titel, of het hoofd van een clan, mogen een familiewapen dragen.

Als iemand meer weet over de oorsprong getoonde familiewapen, wordt haar en hem gevraagd deze kennis te delen met de webmaster.

 

The images on this page show a coat of arms believed to be the coat of arms of the Kentie family.

One of the photos represents a chair. The back panel, in which the family coat of arms is engraved, may be part of a former family bench in the church of Woudrichem. It is not known who commissioned that sofa or chair.

It is also not known when this family coat of arms was designed and who commissioned it.

It is clear that the origins of the Kentie family lie in Scotland and may be related to the McKenzie clan. This makes the existence of a family coat of arms unlikely, because in Scotland there is no coat of arms for a family, only persons with a title of nobility, or the head of a clan, are allowed to wear a family coat of arms.

If anyone knows more about the origin of the family coat of arms shown, she and him are asked to share this knowledge with the webmaster.